SINUS-TECHNOLOGY
     
MEDICAL DEVICE ENGINEERING


❝Több mint két évtizedes tapasztalat, és közel 30 év fejlesztés és kutatómunka❞

Környezetszennyezés és mellékhatásmentes terápia!

  • MAGNETOTHERAPY MÁGNESTERÁPIA KÉSZÜLÉK

MAGNETOTHERAPY MÁGNESTERÁPIA JOGI NYILATKOZAT
1. ElfogadásAz alábbi feltételek és az összes alkalmazható jogszabály vonatkozik a jelen Oldalhoz való hozzáférésre és annak használatára. Azáltal, hogy az Oldal látogatója a jelen Oldalhoz hozzáfér, és azon böngészik, korlátozás és fenntartás nélkül elfogadja az alábbi Feltételeket, és elismeri, hogy minden egyéb, az Oldal használatára vonatkozó, a látogató és a Sinus-Technology. között fennálló megállapodás érvénytelennek minősül.

2. Orvosi információk / feltételekA jelen oldalon megtalálható termékinformációkat a Sinus-Technology bocsátja rendelkezésre, és kizárólag általános tájékoztatási célt szolgálnak. Számos felsorolt termékek nem mindegyike érhető el minden országban. A termékinformációk nem helyettesítik az orvosi tanácsadást. AMENNYIBEN EGÉSZSÉGÜGYI PROBLÉMÁJA VAN, KÉRJÜK, AZONNAL LÁTOGASSA MEG KEZELŐORVOSÁT, MI NEM NYÚJTUNK SZEMÉLYES ORVOSI DIAGNÓZIST VAGY BETEG-SPECIFIKUS KEZELÉSI TANÁCSOT. Fontos, hogy mindig rendelkezzen megfelelő információval a saját vényköteles gyógyszerével vagy orvosi eszközével kapcsolatban (ideértve azok előnyös gyógyászati használatát vagy lehetséges mellékhatásait), ezért azok alkalmazásáról mindig egyeztessen saját kezelőorvosával. Az egészségügyi szakemberek az orvosi információkat gyakran a termék tájékoztatójából szerzik. A termékekkel kapcsolatos információk országonként változhatnak. Javasoljuk a betegeknek, orvosoknak és egyéb egészségügyi szakembereknek, hogy ellenőrizzék a saját országuknak megfelelő tájékoztatót a helyi hatóságoknál. Emellett, a jelen szabályozások számos országban korlátozzák (bizonyos esetekben tiltják) a Sinus-Technology-t, hogy információt adjon, és/vagy közvetlenül megválaszoljon betegektől érkező kérdéseket vényköteles gyógyszerekkel kapcsolatban. A Sinus-Technology azonban megválaszolja az orvosoktól érkező kérdéseket a helyi jogszabályoknak megfelelően.

3. Az információ felhasználásaAz oldal látogatója a jelen Oldalról információkat (az „Információ”), ideértve szöveget, képet, videót, tölthet le, jeleníthet meg vagy nyomtathat ki, kizárólag nem kereskedelmi használatra. Azonban az Oldal látogatója nem terjesztheti, módosíthatja, nem adhatja tovább, nem használhatja újra, nem adhatja fel újra, vagy nem használhatja az Oldal tartalmát nyilvános vagy kereskedelmi célokra, ideértve annak szövegét, képeket, hang és videó anyagot, a Sinus-Technology írásbeli engedélye nélkül. Az oldal látogatója elfogadja, hogy minden, amit ezen az Oldalon olvas, vagy lát, az ellenkező kikötés hiányában szerzői jogvédelem alatt áll és a jelen Feltételekben vagy az Oldalon található szövegben meghatározottaktól eltérően nem használható fel a Sinus-Technology írásbeli engedélye nélkül. Sinus-Technology kifejezetten kizárja felelősségét, ha az oldalon megjelenő információk sértik harmadik személyek jogait, amelyek nem a Sinus-Technology tulajdonában vannak. Az előzőekben említett korlátolt jogosítványok kivételével a Sinus-Technology vagy bármely más fél szerzői jogát nem engedményezi vagy ruházza át az Oldal látogatójára.

4. Védjegyek/tulajdonosi jogokMinden terméknév, mely az Oldalon megjelenik, akár nagybetűvel, dőlt betűvel vagy a védjegyjelekkel ellátva, a Sinus-Technology védjegyeinek minősülnek. A Sinus-Technology internetes oldalai tartalmazhatnak vagy hivatkozhatnak védjegyekre, szabadalmakra, vagyoni értékű üzleti titokra, technológiákra, termékekre, folyamatokra, vagy a Sinus-Technology és/vagy egyéb felek egyéb vagyoni értékű jogra. A Sinus-Technology és/vagy egyéb felek nem engedményezik, és nem ruházzák át az Oldal látogatójára az ilyen védjegyekben, szabadalmakban, üzleti titkokban, technológiákban, termékekben, folyamatokban és egyéb szellemi tulajdonjogokban, vagyoni értékű jogokban foglalt jogosítványaikat és jogaikat. A dőlt betűvel jelzett valamennyi terméknév olyan védjegy, mely a Sinus-Technology csoport tulajdona.

5. A jótállás korlátozásaBár a Sinus-Technology törekszik, hogy szabatos és időszerű Információkat tegyen közzé ezen az Oldalon, az Információk tartalmazhatnak pontatlanságokat vagy tipográfiai hibákat. A Sinus-Technology fenntartja a jogot, hogy az Információt és az Információkban leírt programokat és termékeket bármikor, értesítés nélkül megváltoztassa, kijavítsa és/vagy tökéletesítse. A Sinus-Technology kizárja felelősségét az Oldal tartalmának pontosságáért, amelyet az "adott állapotban" szolgáltat. A Sinus-Technology kifejezetten kizárja felelősségét az Oldalon található Információ pontosságáért, teljességéért, helytállóságáért, időszerűségéért illetve részletességéért. A Sinus-Technology nem vállal semmiféle felelősséget illetve kötelezettséget, amelyek a jelen Oldal, illetve annak tartalmának használatával kapcsolatosak vagy azokból erednek. EZÉRT AZ OLDAL LÁTOGATÓINAK FIGYELMESEN ÉRTÉKELNIÜK KELL AZ INFORMÁCIÓT. SEM A SINUS-TECHNOLOGY , SEM MÁS, AZ OLDAL KÉSZÍTÉSÉBEN RÉSZTVEVŐ HARMADIK FÉL NEM FELELŐS SEMMILYEN DIREKT, VÉLETLEN, KÖVETKEZMÉNYI, INDIREKT VAGY BÜNTETŐJOGI felelősséget maga után vonó KÁRÉRT, MELY AZ OLDALHOZ TÖRTÉNŐ HOZZÁFÉRÉSBŐL VAGY ANNAK HASZNÁLATÁBÓL ERED, SEM PEDIG AZ OLDAL TARTALMÁBAN TALÁLHATÓ HIBÁÉRT VAGY MULASZTÁSÉRT. Néhány állam joga nem ismeri el a vélelmezett szavatosság kizárását, így a fenti felelősséget kizáró rendelkezés lehetséges, hogy az Oldal látogatójára nem vonatkozik. A Sinus-Technology szintén nem vállal felelősséget és nem vonható felelősségre semmiféle kárért vagy vírusért, amely az Oldal látogatójának számítógépét vagy egyéb tulajdonát megfertőzi az Oldalhoz történő hozzáférés, annak használata, illetve böngészése következtében. A Sinus-Technology fenntartja a jogot, hogy megszakítsa, illetve megszüntesse az Oldal bármely vagy összes szolgáltatását.

6. Hozzánk érkező InformációkAz Adatvédelmi Nyilatkozatunk által nem említett Információkat kivéve, az Oldalra elektronikus vagy más úton küldött bármilyen közlést vagy anyagot, ideértve bármilyen adatot, kérdést, megjegyzést, javaslatot és ehhez hasonlókat, nem bizalmas és vagyoni értékkel nem bíró anyagként kezeljük. A Sinus-Technology, tulajdonába kerül bármi, amit az Oldal látogatója továbbít vagy felad, és azok bármely célra felhasználhatók, ideértve, de nem kizárólagosan, a reprodukálást, feltárást, továbbítást, közzétételt, közvetítést és postázást. Továbbá, a Sinus-Technology szabadon felhasználhat bármilyen ötletet, elképzelést, know-how-t illetve technikát, amely az Oldal látogatója által bármely célból az Oldalra küldött közlésben megtalálható, ideértve, de nem korlátozva, az ilyen információk felhasználásával végzett termékfejlesztést, gyártást és marketing tevékenységet.

7. Termékeink világszerteJelen Oldal az egész világon elterjedt termékekről és szolgáltatásokról tartalmazhat Információt, azonban az összes ilyen termék és szolgáltatás nem érhető el minden területen, illetve településen. A Sinus-Technology ezen az Oldalon említett termékei vagy szolgáltatásai eltérő hatósági követelmények alá tartozhatnak az Oldal látogatójának lakhelyén.  Ezért az Oldal látogatóit adott esetben értesíteni szükséges, hogy az Oldal egyes részei csak bizonyos szakértő felhasználóknak vagy bizonyos országok közönségének készültek. Jelen Oldalon semmi nem tekinthető olyan termék vásárlására vagy használatára való buzdításnak, mely az Oldal látogatójának lakhelyén törvényileg tiltott.

8. Linkek erre az oldalraMivel a Sinus-Technology nincs ellenőrzési lehetősége bármely, illetve az összes oldal felett, amelyekhez az Oldal linkeken keresztül kapcsolódik, az Oldal látogatója tudomásul veszi, hogy a Sinus-Technology nem felelős a saját Oldalán kívüli web-helyek tartalmáért, vagy bármely egyéb helyért, amely az Oldalhoz linkeken keresztül kapcsolódik. Amennyiben az Oldal látogatója weboldalát jelen Oldalhoz kívánja kapcsolni, a link a Kezdőoldalra mutathat. A Sinus-Technology előzetes írásos engedélye nélkül nem mutathat link az Oldalon belül egyéb helyre. Idézetek vagy az Oldal bizonyos részeinek használata egy harmadik fél oldalán szintén tilos a Sinus-Technology előzetes írásos engedélye nélkül.

9. Linkek más oldalakraElőfordulhat, hogy az Oldal látogatóinak érdeke vagy kényelme miatt harmadik fél oldalára mutató linkek megtalálhatóak az Oldalon. Törekszünk arra, hogy amikor a látogató az Oldalt elhagyja, értesüljön arról, hogy a harmadik fél oldalára vonatkozó jognyilatkozat és adatvédelmi szabályzat eltérő lehet. Azonban a Sinus-Technology nem felelős a saját Oldalán kívüli web-helyekért, vagy bármely egyéb helyért, amelyekhez az Oldal linkeken keresztül kapcsolódik, különösképpen azok tartalmának pontosságáért vagy törvényességéért. A Sinus-Technology nem felelős harmadik felek adatvédelmi nyilatkozatásnak megsértéséért.

10. Az Oldalhoz történő hozzászólásokBár a Sinus-Technology időről időre figyelemmel kísérheti és felülvizsgálhatja az Oldalon történő eszmecseréket, beszélgetést, levelezést, közvetítést, hirdetéseket, és ehhez hasonló közléseket, a fentiek nem tekinthetők a Sinus-Technology kötelezettségeként, egyidejűleg a Sinus-Technology nem vállal felelősséget vagy kötelezettséget bármely ilyen hely tartalmából eredően, sem az Oldalon található információkban foglalt bármiféle hibáért, rágalmazásért, sajtóvétségért, becsületsértésért, mulasztásért, valótlanságért, szemérmetlenségért, pornográfiáért, mások vallási meggyőződésének tiszteletben tartásáért, veszélyességért, pontatlanságért. Tilos bármely olyan anyag feladása, vagy továbbítása, amely törvénytelen, fenyegető, becsületsértő, rágalmazó, szeméremsértő, botrányos, izgató, pornográf vagy mások vallási meggyőződését sértő, vagy olyan viselkedésre buzdíthat, amely bűncselekménynek minősülhet, büntetőjogi felelősséget vonhat maga után, vagy egyébként törvénysértő lehet. A Sinus-Technology teljes mértékben együtt fog működni bármely végrehajtó hatósággal, vagy bírói határozattal, amely arra kéri vagy utasítja a Sinus-Technology-t, hogy az ilyen információt vagy anyagot feladók személyét fedje fel.

11. KövetkezményekAmennyiben az Oldal látogatója bármilyen módon megsérti jelen jognyilatkozatban foglaltak bármely rendelkezését, a Sinus-Technology azonnali javító intézkedéseket tesz, ideértve a Sinus-Technology által nyújtott szolgáltatások megvonását a felhasználótól, valamint a felhasználó által az Oldalon elhelyezett valamennyi információ, adat és tartalom elmozdítását, bármikor, értesítés nélkül. Amennyiben a látogató valamilyen módon kárt okoz a Sinus-Technology-nak, a vállalat, saját belátása szerint, kártérítést kérhet a látogatótól.

12. FelülvizsgálatA Sinus-Technology bármikor felülvizsgálhatja és frissítheti jelen jognyilatkozatot. A látogató köteles ezen módosításokat figyelembe venni, ezért időszakosan meglátogatni jelen oldalt és áttekinteni a vonatkozó jognyilatkozatot.
SINUS-TECHNOLOGYSINUS-TECHNOLOGYProtected by Copyscape


KüldetésünkTöbb mint három évtizede, olyan minőségi mágnesterápiás (MAGNETOTHERAPY AGE CONTROL PLUS) fejlesztésén dolgozunk szenvedélyesen, melyek lehetővé teszik az emberek számára a valódi egészség élményét. Mérnöki munkával, precíziós technológiával és elkötelezettségünkkel azon dolgozunk, hogy egyéni szolgáltatásainkkal túlszárnyalhassuk ügyfeleink igényeit. Célunk, hogy minden nap extra értéket adjunk partnereinknek.


KapcsolatSINUS-TECHNOLOGY
Email: magnetotherapy@t-online.hu
Web: www.magnetotherapy.hu
Web: www.nanokolloid.hu